تبلیغات
براسان - بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی

بلوچستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :انس حسین بر
تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-03:27 ب.ظ

بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی

گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیرازاصطبل نگهداری دام برده شوند این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریك گاو برای ترشح هورمون اكسی توسین ( Oxytocine) است كه سبب آزاد شدن شیر و شل شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنكتر و دوشیدن كامل شیر در شیر دوشی میشود.

 

بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی
گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیرازاصطبل نگهداری دام برده شوند این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریك گاو برای ترشح هورمون اكسی توسین (
Oxytocine) است كه سبب آزاد شدن شیر و شل شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنكتر و دوشیدن كامل شیر در شیر دوشی میشود. رعایت بهداشت در سالن شیردوشی مهمترین مرحله تولید شیر بهداشتی با بار میكروبی كم میباشد از این لحاظ بایستی دقت داشت كه شیر تولیدی از دام سالم همیشه فاقد آلودگی است ودر صورتیكه مجرای پستان دام را قبلا”‌خوب ضدعفونی كرده باشیم در اینجا آلودگی شیربستگی به رعایت بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی دارد. دیوارها و كف شیر دوشی بایستی قابل شستشو و ضد عفونی باشد معمولا”‌سیمانی یا كاشی كاری میشود سالن شیردوشی بایستی دارای نور وتهویه كافی و درب و پنجره های توری دار دارای سیستم آب سرد وگرم كافی برای شستشو باشد. آب مورد استفاده اهمیت زیادی در بهداشت شیردارد واز نظر فیزیكی بایستی پاك و عاری از آلودگیهای میكروبی باشد چرا كه بامید شستشو خود عامل انتشار آلودگی در شیر وسیستم شیردوشی میشود. بنابراین آزمایش آب قبل از استفاده ضروری است ودرصورت لزوم آنرا با كلرویاسیستم تصفیه بایستی بهداشتی كرد.اگر از سیستم شیردوشی استفاده میشود لوله های انتقال شیر بایستی ازنوع استیل و مخازن نیز از نوع استیل باشد سیتم فاضلاب وهدایت آب پس از شستشو دارای شیب مناسب باشد.

ضوابط بهداشتی شیردوشی
هدف تعیین ضوابط و روشهای صحیح دوشش شیر از نقطه نظر بهداشتی است .
الف- مراحل مقدماتی دوشش:
1- آماده كردن دام 2- شستشو و تمیز كردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 درجه سانتیگراد همراه ماده ضدعفونی كننده به نحوی كه ضمن پاك كردن مواد خارجی و چربیهای اطراف پستان دام . صدمه ای به اعضاء‌پوست پستان وارد ننماید.
3- خشك كردن پستان پس از شستشو و تمیز كردن با حوله یا دستمال كاغذی یك بار مصرف.
یادآوری : شستشوی و ضد عفونی پستان باید در زمان كوتاه انجام گیرد ،‌تمیز نگهداشتن محل نگهداری دام شیری بهترین راه كاهش زمان شستشو میباشد.
4- خارج كردن قطرات اولیه شیر از پستان (‌رگ گیری)‌به داخل یك ظرف یا بر روی صفحه مشبك ویا صفحه سیاه بمنظور كنترل آلودگی پستان ها ،‌ وجود ناهنجاریها در شیرخام از قبیل خون ، ‌رنگ عادی ولخته انجام میگیرد.
یادآوری : ‌رگ گیری موجب حصول اطمینان از بازكردن منافذ پستان وخروج شیر اولیه كه ممكن است حاوی مقدار زیادی باكتری باشد صورت میگیرد . بنابراین از ریختن آن برروی كف سالن شیردوشی باید اجتناب شود.
5- شخص شیردوش بایدسالم ودارای ناخن كوتاه وعاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن ومشترك بین انسان ودام باشد.
6- شخص شیردوش در زمان شیردوشی باید ملبس به لباس كار مناسب شامل روپوش .كلاه.دستكش وچكمه باشد.
7- محل شیردوشی بایستی داری نوركافی و تهویه مناسب بوده و دوشش شیر درمحیطی تمیز وعاری از هرگونه گردو غبار و بو انجام گیرد.
8- شیردوشی باید در محیطی ساكت وآرام انجام گیرد.
یادآوری : از هرگونه تغذیه دام درحین شیردوشی به منظور جلوگیری از ایجاد گردو خاك خودداری گردد.

ضوابط بهداشتی وفنی تاسیسات شیردوشی
1- میزان دوشش با دستگاه بستگی به وزن خوشه شیردوشی وارتفاع ظروف شیشه ای مدرج دارد.كه توصیه شده وزن خوشه شیردوشی بین 5/3-5/1 كیلوگرم وظروف شیشه ای پایین تراز سطح پستان دام واقع شوند.
یادآوری : ‌شیر باقیمانده پس از دوشش در پستان دام میتواند موجب بروز بیماری ورم پستان گردد.
2- به منظور جلوگیری از انتقال عفونت بین پستانها باید با قطع مكش قبل از خارج سازی خوشه شیردوشی از جریان معكوس شیرداخل خوشه شیردوشی ممانعت كرد.
3- دستگاه شیردوشی باید مرتبا”‌مورد بازرسی قرارگیرد.
4- حداقل یكبار در سال كل تاسیسات شیردوشی به وسیله یك فرد متخصص كنترل وبازرسی شود گزارش آن بمنظور رفع نواقص به دامدار و دامپزشكی ارائه گردد.
5- ابعاد سالن شیردوشی باید متناسب با ظرفیت تعداد دام كه در هر وعده باید دوشیده میشوند بوده ودام بتواند به راحتی رفت آمد نماید.
6- دیوارها باید سطحی صیقلی وصاف داشته وقابل تمیز كردن و غیر قابل نفوذ بودن ودارای رنگ روشن باشد.
7- سالن شیردوشی باید دارای تهویه مطلوب بوده ،‌در صورت استفاده از پنجره ها به این منظور پنجره ها باید مجهز به توری برای جلوگیری از ورود حشرات باشند .
8- كف سالن نیز قابل شستشو و ضدعفونی بوده ودارای كانال فاضلاب با شیب مناسب باشد.
9- چاله شیردوشی باید دارای طول وعرض و ارتفاع مناسب وفاضلاب آن بقسمی باشد كه شستشوی سالن بسهولت انجام گرفته و بهیچوجه آب در محل جمع نگردد.
10- دارای آب گرم وسردكافی قابل شرب وتصفیه شده جهت شستشوی مرتب وسائل شیردوشی وحمل شیر وهمچنین شستشوی پستان دام باشد.
11- موتور دستگاه دوشنده باید دراتاق مخصوص كه دور از سالن شیردوشی بوده نصب ومجهز به سیستم صداگیر باشد كه صدای آن دام را در موقع دوششی ناراحت ننماید.
12- دستگاههای شیردوشی باید دراتاق شیردوشی متناسب با مقدار تولید شیرروزانه نصب شود.
13- سالن شیردوشی باید مجهز به فضای جهت توقف دام بوده تا در هنگام دوشش دام بدون حركت دراین اتاقكها قرار بگیرد.
14- كف سالن شیردوشی غیر قابل نفوذ وقابلیت تحمل بار اضافی به طور مثال مقرهای شیردوشی را داشته باشد (‌مقر شیر دوشی عبارت است از جایگاهی كه دام شیری در هنگام دوشش درآن مستقر میگردد).
15- كف باید با پوشش سخت مفروش شده غیر لغزنده ومقاوم به مواد شیمیائی باشد.
16- كلیه سطوح داخلی دیوارها وسقف ها باید كاملا”‌صاف و بدون پستی وبلندی بوده و به گونه ای طراحی شوندكه دارای استحكام كافی باشد و بار اضافی را بدون تغییر شكل تحمل كند.
17- سالن شیردوشی باید قابلیت دسترسی به تسهیلات جمع آوری وتوزیع دام شیری را داشته باشد.
18- ورودی وخروجی های سالن شیردوشی باید به گونه ای ساخته شوند كه فقط یك دام شیری هم زمان قادر به عبور از آنها باشد واز هرگونه انقطاعی در حركت دام ممانعت بعمل آید.
19- تعبیه حوضچه ضد عفونی در محل ورودی به سالن شیردوشی به طوری كه دام مجبور به عبور از آن باشد.
20- سالن شیردوشی باید درمكانی احداث گردد كه خطر آلودگی شیرخام به حداقل برسد .
21- كلیه ورودی های سالن شیردوشی باید سنگفرش شده وقابلیت شستشو و ضد عفونی را داشته وآب روی آن به طرف تجهیزات دفع فاضلاب الزامی است.
یادآوری : ‌شیر گاو هائیكه تحت درمان با آنتی بیوتیك یا مواد هورمونی ویا داروئی دیگر قرار گرفته اند تا زمان دفع باقیمانده دارو (‌براساس دستور كارخانه سازنده )‌قابل مصرف نمی باشد ونباید با شیر سایر دامها مخلوط گردد.
22- شیر تولیدی پس از دوشش بایستی ازصافی عبورداده شود تا ذرات خارجی موجود در شیر گرفته شود
23- پس از انجام شیردوشی سالن و دستگاههای شیر دوشی بایستی شستشو و ضدعفونی گردد.
ضوابط شستشو و ضد عفونی دستگاههای شیردوش
شستشوی دستگاههای شیردوش ممكن است با دست یا با سیستم
CIP شستشو در مدار بسته )CLEANINIG IN PLACE انجام گیرد كه درهرحال باید نكات ذیل رعایت گردد:
1- قسمتهای كه امكان بازكردن آنها وجود دارد مثل خرچنگی ،‌پستانك ها غلاف پستانك باید پس از آخرین دوشش بازكرده وقطعه قطعه شستشو شوند.
2- در آب مورد مصرف برای شستشوی دستگاههای شیردوشی نباید به هیچ وجه از مواد كف كننده استفاده شود.
3- مواد شستشو و ضدعفونی كننده باید در دمائی كه سازنده مواد توصیه نموده استفاده شود
4- شستشو دارای نظم مخصوص بوده كه میبایستی توسط شخص شیردوش رعایت وانجام گردد.
5-درابتدا خط مسیر عبور شیر با آب سرد برای مدت چند دقیقه ،سپس با آب گرم وبعد با محلولهای شیمیائی شستشو كننده مخلوط با ضد عفونی كننده ویا بطور جداگانه شستشو وضدعفونی گردند.
6- در مرحله آخر با آب تمیز وسالم وسردآثار وبقایای مواد شستشو و ضد عفونی كننده را از مسیرخارج نمود.
7- عمل شستشو و ضد عفونی دستگاه در هروعده شیردوشی بلافاصله انجام شود .
یادآوری :آب مورد مصرف شستشوی دستگاههای مورد استفاده دامداری باید آب آشامیدنی ومطابق استاندارد باشد. چنانچه شیر تولیدی را نتوان حداكثر ظرف مدت 2 ساعت به مراكز جمع آوری ویا كارخانجات منتقل نمود باید هرچه سریعتر شیررا جهت سرد كردن به اتاق نگهداری شیر انتقال داد وتا 8 درجه سانتیگراد خنك نمود واگر جمع آوری شیرروزانه نیست باید دردمای 6 درجه سانتیگراد نگهداری شود. وقتی شیر به كارخانجات صنایع لبنی منتقل میشود نباید دمای آن بیش از 10 درجه سانتیگراد باشد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


best psychic readings
جمعه 12 آبان 1396 07:41 ب.ظ
با درود! من می دانم این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب می کنم که پلت فرم وبلاگ شما
برای این سایت استفاده کنید؟ من از Wordpress خسته شده ام زیرا
من با هکرها مشکل دارم و من دنبالش هستم
در جایگزین برای یک پلت فرم دیگر. من میتونم
عالی بود اگر بتوانید مرا به سمت خوبی قرار دهید
سکو.
Jennifer
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:51 ب.ظ
If you desire to improve your know-how simply keep visiting this
web site and be updated with the most up-to-date news
update posted here.
Lenore
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:59 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is amazing,
nice written and include almost all important infos.
I'd like to look more posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر