تبلیغات
براسان - بعضی از بیماری های مشترک بین انسان و دام

بلوچستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :انس حسین بر
تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-06:14 ب.ظ

بعضی از بیماری های مشترک بین انسان و دام

  مشمشه یکی از بیماریهای باکتریائی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلاء تک سمیها می گردد؛ بیماری به شدت کشنده بوده و از اهمیت بالائی در جمعیتهای اسب برخوردار است .این بیماری از جمله بیماریهای مهم مشترک بین انسان و دام می باشد.

 

عامل بیماری باکتری گرم منفی غیر متحرک فاقد کپسول و غیر هاگزا بنام پزودومناس مالئی ( Pseudomonas mallei ) است که بعضاً در مراجع جدید به نام بورخولدریا مالئی ( Burkholderia mallei ) نیز نامیده شده است .

 

اپیدمیولوژی :
پزودومناس مالئی یک انگل اجباری بوده که بسهولت توسط نور ؛ حرارت و ضد عفونی کننده های معمولی از بین میرود و بنظر نمیرسد در یک محیط آلوده بیش از شش هفته باقی بماند . اسبها ؛ قاطرها و الاغها از گونه های معمول در گیر میباشند . بیماری در اسب بیشتر بسمت شکل مزمن پیشرفت مینماید در صورتیکه قاطرها و الاغها بیشتر بشکل حاد بیماری مبتلا میشوند . حیواناتی که از تغذیه بدی برخوردارند ویا در محیط نامطلوب نگهداری می شوند از حساسیت بیشتری برخوردارند . انسان نیز در زمره جانداران حساس به این عامل عفونی است که معمولاً بیماری منجر به مرگ می شود . حیوانات آلوده و یا حاملینی که در ظاهر سالم بوده واز بیماری جان سالم بدر برده اند عمده ترین منابع عفونت بشمار می آیند . نحوه انتشار آلودگی بدان صورت است که آسیبها وضایعات ریوی (آبسه مانند ) پاره شده و عامل بیماری بدرون برونشیولها راه یافته وباعث عفونی شدن مجاری تنفسی فوقانی میگردد که در نتیجه سبب دفع ارگانیسم از بینی ودهان خواهد شد . انتشار بیماری اغلب از طریق بلع مواد غذائی آلوده با منشا ذکر شده اتفاق می افتد که در این زمینه آبشخورهای مشترک ( آلوده ) نقش بسزائی خواهند داشت . تماس مستقیم پوست با پوست آلوده و وسایل تیمار ( مانند غشو ) اگر چه می تواند خطر آفرین باشد لیکن بندرت ایجاد بیماری پیشرونده مینماید . همچنین انتشار بیماری از طریق استنشاقی نیز میتواند اتفاق بیافتد اما این شکل آلودگی احتمالاً تحت شرایط طبیعی نادر می باشد .
مشمشه هم اکنون از کشورهائی همانند آمریکای شمالی ریشه کن شده است اما مناطقی از جهان منجمله آسیای صغیر ؛ آسیا و آفریقا همچنان آلوده می باشند .
از آنجا که اخیراً پرورش و نگهداری اسب بویژه بصورت متراکم در حال رشد می باشد و جابجائی دامها در این شرایط بیش از گذشته و به مقاصد مختلف صورت می پذیرد ؛ بروز و شیوع بیماری مشمشه در این جمعیتها دور از انتظار نمی باشد . در تحت چنین شرایطی میزان مرگ ومیر بسیار بالا خواهد رفت و در تعداد کمی از حیوانات که بظاهر بهبود می یابند ( حاملین ) بیماری ابقاء می یابد . بندرت ممکن است حیوانات بطور کامل بهبود یابند . گوشتخوارانی همانند شیر ممکن است با خوردن گوشت آلوده به بیماری مبتلا شوند . همچنین آلودگی در گوسفند و بز نیز دیده شده است .
با وجودیکه انسانها به بیماری خیلی حساس نیستند اما از طریق جراحات پوستی ممکن است به بیماری ؛ بشکل گرانولوماتوز و پیمی مبتلا شوند . مرگ ومیر موردی از میزان بالائی برخوردار است .
بطور کلی اسبدارها که در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اسبها می باشند و بویژه دامپزشکانی که بدون دقت عمل لازمه اقدام به کالبد گشائی حیوانات آلوده مینمایند در معرض خطر قرار دارند .

 

پاتوژنز :
هجوم و حمله جرم اغلب از طریق دیواره روده اتفاق افتاده و در نتیجه آن یا بصورت سپتی سمی ( شکل حاد بیماری ) و یا بصورت باکتریمی ( شکل مزمن بیماری ) اتفاق می افتد . عامل بیماری همواره در ریه موضعی شده اما پوست ومخاط بینی نیز در زمره مواضع معمول قرار دارند . سایر احشاء نیز ممکن است محل تشکیل ندولهای تیپیک گردند . علائمی که در مرحله پایانی بیماری دیده میشود ؛ عمدتاً مربوط به برونکو پنومونیا بوده ومرگ در موارد تیپیک بیماری بسبب آنوکسی آنوکسیا پیش می آید .

 

یافته های با لینی :
در شکل حاد بیماری : تب بالا ؛ سرفه ؛ ریزش بینی همراه با انتشار سریع زخمهائی روی مخاط بینی و همچنین ندولهائی بر روی پوست قسمت تحتانی دستها و یا شکم بروز می نماید . مرگ در اثر سپتی سمی ظرف چند روز اتفاق می افتد .
در شکل مزمن بیماری : در این حالت از بیماری علائم بستگی به محلهائی قابل پیش بینی که ضایعات در آنها شکل گرفته اند خواهد داشت . هنگامیکه موضعی شدن اصلی در ریه اتفاق بیافتد سرفه مزمن ؛ تنفس دردناک و خونریزیهای مکرر از بینی اتفاق خواهد افتاد . اشکال مزمن پوستی و بینی معمولاً با هم اتفاق می افتند . ضایعات مربوط به بینی بر روی قسمتهای تحتانی دیواره میانی و قسمت غضروفی میانی ؛ شکل میگیرند . ضایعات ذکر شده در ابتدا بصورت ندولهائی باقطر 1 سانتیمتر بوده که بتدریج زخمی شده و ممکن است بیکدیگر متصل شوند . در مراحل اولیه ترشحات بینی بصورت سروزی بوده که ممکن است یک طرفی باشد وبعداً بصورت چرکی و نهایتاً بصورت خون آلود تظاهر یابد که بطور معمول این وضعیت بینی ؛ توام با بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر فکی خواهد بود . شکل پوستی بیماری ( سراجه یا FARCY ) با ظهور ندولهای زیر جلدی ( بقطر 2-1 سانتیمتر) که سریعاً زخمی شده و واجد ترشحات چرکی برنگ عسل تیره ( قهوه ای ) خواهد شد تشخیص داده میشود . در بعضی موارد ضایعات ؛ عمقی تر بوده و ترشح از طریق فیستولهای ایجاد شده خارج می شود . عروق لنفی بصورت فیبروزی ؛ قطور و شعاعی ؛ از ضایعات خارج شده و با همدیگر ارتباط می یابند . عقده های لنفاوی زه کشی کننده ناحیه ؛ در گیر شده و ممکن است ترشحات خارجی داشته باشند . محلی که میتوان برای ضایعات پوستی پیش بینی کرد قسمت میانی مفصل خرگوشی است اما این گونه ضایعات در هر قسمت از بدن میتواند ایجاد شود .
حیوانات در گیر با فرم مزمن بیماری معمولاً تا چندین ماه بیمار بوده و مکرراً بهبودی رانشان میدهند اما عاقبت یااز پادر آمده ویا با یک بهبود ظاهری بعنوان موارد مخفی باقی می مانند .

یافته های کالبد گشائی :
اگرچه هر گونه کالبد گشائی لاشه دام مبتلا به مشمشه بواسطه خطرات احتمالی ممنوع میباشد لیکن علا ئم بیماری در کالبد گشائی بقرارزیر میباشد :
در شکل حاد بیماری خونریزیهای پتشی متعددی در تمام اندام مشاهده می گردد که توام با برونکو پنمونی نزله ای شدید و بزرگی عقده های لنفاوی برونشیال می باشد .
در شکل مزمن بطور معمول ضایعات در ریه ها بشکل ندولهای ارزنی همانند آنچه در سل ارزنی دیده میشود در تمامی بافت ریه پخش و پراکنده می باشند . ضایعات و زخمها روی مجاری تنفسی فوقانی خصوصاً مخاط بینی وجود داشته و باوسعت کمتری در مخاط لارنکس ؛ نای و برونشیها دیده می شود .
ممکن است ندولها و زخمها در پوست ودر زیر پوست ( بصورت نسبتاً وسیعی ) وجود داشته باشد .
عقده های لنفاوی که مسئول زه کشی محل در گیر هستند معمولاً حاوی کانونهای چرکی و عروق لنفی دارای ضایعات مشابه هستند . کانونهای نکروتیک هم چنین ممکن است در دیگر اعضاء داخلی نیز وجود داشته باشند . پزودو مناس مالئی و گاهی اوقات اکتینو مایسس پیوژنز ؛ از بافتهای آلوده جدا شده اند .

تشخیص : قطعی ترین راه تشخیص هر بیماری جدا سازی عامل بیماری میباشد . در شکل حاد بیماری مشمشه جداسازی پزودو مناس مالئی از بافتهای آلوده چندان مشکل نمی باشد . این باکتری از رشد نسبتاً آهسته و خوبی بر روی اکثر محیطهای کشت آزمایشگاهی بر خور دار است که میتوان سرعت رشد آن را با افزودن گلیسرول و خون دفیبرینه اسب به محیط افزایش داد . در صورت استفاده از محیط کشت بلاد آگار بعد از دو روز کلنی هائی بشکل مدور ؛ کوچک و برنگ قهوه ای خاکستری ایجاد خواهد شد . پزودومناس مالئی ؛ باکتری گرم منفی ؛ فاقد حرکت و از نظر فعالیتهای بیو شیمیائی بسیار ضعیف میباشد که همین ویژگیها آن را از پزودومناس پزودومالئی عامل ملیوئیدوز تفریق مینماید . جداسازی جرم از مواردی که درگیر شکلهای مزمن و مخفی مشمشه میباشند بسادگی میسر نبوده و در چنین حالاتی میبایست از تستهائی همانند تستهای آلرژیک بمنظور تشخیص بهره جست .
مهمترین و اصلی ترین روش تشخیص بیماری ؛ تست آلرژیک ؛ با تزریق بین جلدی در پلک پائین با مایه مالئین میباشد . تست ذکر شده از حساسیت و ویژگی نسبتاً بالائی برخوردار است . مایه مالئین مورد استفاده ؛ از پادگنی که از کشت باکتری مشمشه در محیط بویون گلیسرینه بدست می آید اخذ می گردد که تزریق درحیوان سالم بی ضرر بوده ولی در حیوانات آلوده ( راکتور ) سبب تورم و ترشح چرک از گوشه چشم میگردد.
مقدار مصرف آن 1/0 میلی لیتر بوده که از محلول رقیق شده آن با آب فنیکه پنج در هزار که در این حالت بنام مالئین فنیکه گفته میشود استفاده میگردد .
بمنظور انجام تست بعد از مقید کردن تک سمی بطریق لواشه زدن لب بالا و یا گوش با یک دست پلک پائین را در بین انگشتان شست و سبابه ثابت نموده و مشابه تزریق بین جلدی توبرکولین تزریق انجام خواهد گرفت .
توجه : باید توصیه گردد متعاقب تزریق مالئین از هر گونه تمرینهای آموزشی استرس زا جداً خودداری گردد .
زمان قرائت 48 ساعت پس از تزریق میباشد هرچند در مواردی ممکن است واکنش مثبت حتی در کمتر از 48 ساعت مشاهده گردد .
تست و قرائت باید در روز و و در مجاور نور کافی و هوای روشن انجام گیرد و زمان قرائت از 48 ساعت تجاوز ننماید .
تست به جز در مواقع اضطراری در فضای سرپوشیده انجام گرفته و دام تا زمان قرائت تحت آن شرایط نگهداری گردد .

کنترل : متاسفانه این بیماری واکسن و روش پیشگیری از طریق ایمن سازی ندارد و اهم روشهای کنترل بیماری عبارتند از :
رعایت شرایط قرنطینه ای کامل و پیشگیری از هر گونه تردد دام . منظور از دام ؛ دامی است که وضعیت آن از نظر سلامتی دقیقاً مشخص نمی باشد . شایان ذکر است که هم اکنون تمامی اسبهائی که توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور مورد تست مالئین قرار گرفته اند واجد برگه گواهی سلامت مدت دار می باشند که در آن وضعیت سلامتی دام کاملاً مشخص شده است .
انجام تست مالئین بصورت مداوم بفاصله هر 3 هفته تا هنگامی که جمعیت مورد نظر در 3 تست متوالی هیچگونه موردی از راکسیون مثبت ویا مشکوک نداشته باشد .
جداسازی و اعدام هرچه سریعتر دامهای رآکتور که بدین منظوراقدامات بهداشتی زیر باید متعاقب تشخیص دام رآکتور انجام گیرد :
1-
وسایل انفرادی و تیمار دام مبتلا بطورکلی سوزانده و معدوم شود .
2-
جایگاه اسب با مواد ضد عفونی کننده ( مناسبترین ضد عفونی کننده سود سوز آور می باشد ) پس از سوزاندن و دفن بهداشتی فضولات و کود ؛ گند زدائی شده و حد اقل بمدت 6 هفته مورد استفاده قرار نگیرد .
3-
معدوم نمودن اسب آلوده با توجه به خطرات احتمالی ؛ به گونه ای انجام پذیرد که تماس با دام به حداقل ممکن برسد .
4-
محل دفن لاشه بایستی قبل از معدوم نمودن دام آلوده آماده شده باشد ؛ این محل باید بدوراز کانال آب ؛ چشمه ؛ قنات وسایر مسیرهای عمومی باشد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Regards! Quite a lot of write ups.

cialis lowest price cialis 5mg prix callus prix cialis once a da cialis alternative cialis for daily use cialis generic availability cialis lowest price cialis et insomni buy cialis online nz
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:51 ب.ظ

You made your point.
prices for cialis 50mg the best choice cialis woman cialis generico lilly cialis coupons cialis generique cialis 100 mg 30 tablet wow look it cialis mexico comprar cialis 10 espa241a cialis canada on line cialis 20 mg cut in half
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:09 ب.ظ

Thanks! Ample write ups!

canada discount drugs cialis the best site cialis tablets sublingual cialis online buying cialis on internet cialis 5 effetti collaterali achat cialis en itali if a woman takes a mans cialis we like it cialis soft gel cialis online cialis generico postepay
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:13 ق.ظ

You actually mentioned this very well.
cialis 20 mg cost walgreens price for cialis achat cialis en suisse cialis 5 mg schweiz buy cialis online cialis for bph walgreens price for cialis generico cialis mexico wow look it cialis mexico cialis dosage
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:45 ب.ظ

You actually suggested this very well!
viagra vs cialis vs levitra free cialis cialis en mexico precio viagra cialis levitra generico cialis mexico cialis uk we choice cialis uk cialis patent expiration cialis generic wow cialis tadalafil 100mg
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
free cialis cialis 5mg prix cialis pills in singapore cialis online holland cialis in sconto cialis pas cher paris usa cialis online brand cialis generic cialis in sconto cialis kaufen bankberweisung
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:53 ب.ظ

You said it adequately.!
low dose cialis blood pressure generic cialis at walmart canadian cialis warnings for cialis buying brand cialis online cialis dosage recommendations cialis y deporte tarif cialis france buy cialis sample pack where do you buy cialis
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:22 ق.ظ

You've made your point pretty well.!
cialis 5 mg we like it cialis soft gel get cheap cialis cialis in sconto cialis pills boards we like it safe cheap cialis cialis generic tadalafil buy generic cialis at walmart only best offers cialis use cialis online
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:24 ب.ظ

Thank you. A lot of postings.

we like it cialis price generic for cialis cialis 5 mg funziona generic cialis soft gels generic cialis in vietnam ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg prezzo cialis a buon mercato effetti del cialis tarif cialis france
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Many thanks. Good stuff.
cialis prices cialis 20 mg effectiveness we like it cialis price cialis pills in singapore cialis for bph we use it cialis online store low cost cialis 20mg venta cialis en espaa buy cheap cialis in uk cialis generika
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:36 ب.ظ

Cheers. Helpful stuff!
cialis 5mg prix sialis canadian discount cialis cialis tablets for sale cialis sale online cialis tablets for sale acquisto online cialis generic low dose cialis cialis generika price cialis per pill
cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Superb content. Appreciate it.
comprar cialis 10 espa241a price cialis per pill venta de cialis canada cialis 20 mg cost cost of cialis per pill deutschland cialis online viagra vs cialis brand cialis nl cialis price thailand cialis patent expiration
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Kudos, Loads of information!

cialis alternative calis cialis australia org viagra vs cialis what is cialis what is cialis cialis super acti acheter cialis meilleur pri tadalafil tablets cialis uk
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:19 ق.ظ

You actually reported this very well.
cialis for sale in europa buying cialis in colombia canadian discount cialis the best choice cialis woman enter site natural cialis cialis reviews precios de cialis generico cialis canada does cialis cause gout cialis ahumada
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:13 ب.ظ

Superb facts. Kudos!
safe site to buy cialis online ou trouver cialis sur le net buy cialis cheap 10 mg calis buy name brand cialis on line callus cialis pills boards cialis online napol cialis daily dose generic cialis 05
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:38 ق.ظ

You suggested it perfectly.
low cost cialis 20mg cialis mit grapefruitsaft buy name brand cialis on line where to buy cialis in ontario cialis canada on line dosagem ideal cialis cialis cost cialis bula generic cialis review uk cialis generic availability
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:50 ب.ظ

You stated this terrifically.
buying cialis overnight acquistare cialis internet prescription doctor cialis usa cialis online if a woman takes a mans cialis fast cialis online dose size of cialis cialis generique cialis per paypa we use it cialis online store
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:04 ق.ظ

You have made your position pretty effectively!!
40 mg cialis what if i take cialis online canadian discount cialis cialis kamagra levitra cialis uk cialis 20 mg best price cialis 30 day sample il cialis quanto costa tadalafil generic viagra cialis levitra
buy cialis no rx
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:06 ب.ظ

Amazing info. Thank you.
cialis pas cher paris are there generic cialis cialis in sconto prices on cialis 10 mg cialis 20mg preis cf cialis daily cialis cipla best buy cialis rezeptfrei buy cialis buy cialis cheap 10 mg
buy cialis no rx
دوشنبه 9 مهر 1397 09:57 ق.ظ

You actually suggested this effectively!
cialis kaufen cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis sample pack cialis para que sirve cialis 05 comprar cialis navarr prescription doctor cialis only now cialis for sale in us cialis for bph generic cialis soft gels
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 09:46 ق.ظ

Really plenty of awesome data.
canadian drug store candida viagra trust pharmacy canadian north west pharmacies canada canadian prescription drugstore canadian rxlist canada drug pharmacy canadian pharmacy uk delivery canadianpharmacyusa24h canadian cialis
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:33 ق.ظ

You actually suggested it terrifically!
cialis daily cialis generic tadalafil buy cialis daily cialis official site buying brand cialis online what is cialis online cialis cialis dosage amounts brand cialis generic cialis for sale
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:38 ب.ظ

Superb stuff. Thanks a lot!
buy viagra online overnight delivery viagra on prescription were to buy viagra how can i buy viagra without seeing a doctor viagra buy uk order cheap viagra order viagra without rx online canadian viagra online buy viagra cheapest price generic viagra online uk
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:51 ب.ظ

You made your point pretty nicely..
look here cialis order on line cialis price in bangalore cialis without a doctor's prescription online cialis cialis cost cialis 10mg prix pharmaci we recommend cialis best buy cialis 20 mg cost cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis
how do i get viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:31 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
price of viagra safely buy viagra online uk pharmacy online viagra buy viagra no prescription uk pharmacy prices for viagra buy viagra onlines viagra pill viagra buy usa buy generic viagra online without prescription how to buy viagra without a prescription
Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:08 ق.ظ

Thank you! An abundance of tips!

achat cialis en suisse acheter cialis kamagra cialis kaufen cialis pills pastillas cialis y alcoho canadian cialis cialis 100mg suppliers compare prices cialis uk generic cialis tadalafil cialis prices in england
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:06 ب.ظ

You mentioned it well.
buy viagra discount viagra in pharmacy cheapest viagra online pharmacy viagra order online buy generic viagra buy viagra buying cheap viagra online vigra buying real viagra online buy viagra online now
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:37 ق.ظ

You reported it exceptionally well.
generico cialis mexico cialis australia org we like it cialis price generic cialis soft gels sublingual cialis online chinese cialis 50 mg cialis para que sirve cialis generika in deutschland kaufen cialis 20mg acheter du cialis a geneve
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:29 ب.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد. من چیزهای قبلی را درک می کنم و شما خیلی عالی است.
در واقع آنچه را که در اینجا داشتم دوست دارم، قطعا همانند چیزی که شما بیان میکنید و بهترین راه در طی آن است
شما آن را می گوئید شما آن را سرگرم کننده می کنید و ادامه می دهید
مراقب باشید که آن را هوشمند نگه دارید. نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از آن یاد بگیرم
شما. این در واقع یک سایت عالی است.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 05:59 ب.ظ
هی اونجا! من مدت هاست که وب سایت شما را دنبال کرده ام و در نهایت آن را دریافت کردم
شجاعت برای رفتن به جلو و به شما یک فریاد از
هافمن تگزاس! فقط می خواستم به شما بگویم که کار عالی را انجام دهید!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30