تبلیغات
براسان - عفونت کیسه زرد

بلوچستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :انس حسین بر
تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-09:22 ب.ظ

عفونت کیسه زرد

كیفیت جوجه تولید شده به دو عامل مهم بستگی دارد. یكی مرگ و میر اولیه كه می تواند ناشی از عفونت كیسه زرده یا بند ناف و آلودگی به قارچ باشد و دوم بستگی به مقدار جوجه های وازده و حذفی دارد كه این مورد به فاكتورهای بیشتری بستگی پیدا می كند. بنابراین تلفات اولیه جوجه های تولید شده را می توان به دو دسته تقسیم نمود

 

1- مرگ و میر 2- حذف

مرگ و میر:

عمده ترین علت مرگ و میر اولیه عفونت كیسه زرده Yolk Sac Infection است كه بیشترین تلفات را در هفته اول زندگی باعث می شود. معمولا از روز سوم زندگی شروع شده ، اوج آن در روز هفتم زندگی است و بعد از آن به تدریج كاهش پیدا كرده و حدودا در روز دهم مرگ و میر ناشی از عفونت كیسه زرده بحالت عادی برگشت می كند.

وضعیتی می باشد كه در بوقلمونها مرغها و اردكها در تمامی دنیا مشاهده شده است. این وضعیت به دلیل عفونت كیسه زرده و Navelدر پرندگان تازه هچ شده در نتیجه عفونت قبل از بهبود Navel روی می دهد. در كشور هلند در تمام گله ها معمولا تلفات در 3-4 روزگی افزایش می یابد. این عفونت هم در خلال دوره جوجه كشی (همراه با افزایش تلفات جنینی) و هم در هفته اول زندگی كه منفذ ناف هنوز به طور كامل بسته نشده است اتفاق می افتد. همچنین كیسه زرده می تواند از طریق مجرائی كه این كیسه را به روده كوچك مرتبط می نماید آلوده شود. معمولا جوجه های خارج شده آلوده ممكن است بعد از 24 ساعت علائم را نشان داده و در عرض زمان خیلی كوتاهی تلف شوند. جوجه های آلوده دیگر كه ظاهرا رشد طبیعی دارند تا ده روزگی دوام آورده و سپس ناگهان تلف می شوند. عفونت زرده ممكن است همراه با التهاب و ضخیم شدن ناف صورت گیرد و باكتری از راه ناف التیام نیافته زرده را آلوده كند و یا آلودگی پوست تخم مرغ با مدفوع موجب آلوده شدن زرده هنگام خروج جوجه از تخم گردد. میزان تلفات در هر جوجه كشی معمولا حدود 5 تا 10 درصد است ، ولی گاهی به صد در صد بالغ می شود. دوره كومون این بیماری 1 تا 3 روز است. اشریشیا كلی به زودی در روده جوجه های آلوده رشد می كند و بیماری به سرعت از جوجه مبتلا به جوجه های دیگر منتقل می شود.

در صورتیكه محیطی كه در آن جوجه ها از تخم خارج می شوند به اندازه كافی مرطوب نباشد میزان ابتلاء به عفونت كیسه زرده زیاد بروز می كند.به نظر می رسد سالن های مادری كه از نظر بهداشتی فقیر هستند ، استفاده از تخم مرغ های آلوده ،كیفیت پائین تخم مرغ های قابل جوجه كشی ، ضعیف بودن شرایط بهداشتی در هچری ها ، شرایط انكوباسیون ضعیف ، ضد عفونی بد لانه های تخمگذاری ، عرق كردن تخم مرغ ها ، افزایش تخم مرغ های زمینی (بستری) ، شستن تخم مرغ ها ، آلوده بودن شانه های تخم مرغ ها و رعایت نكردن بهداشت در ستری ها از عوامل مستعد كننده این بیماری هستند.

عفونت كیسه زرده و راه های انتقال آن :

همانطور كه گفته شد متداولترین و رایج ترین علت مرگ و میر در هفته اول زندگی است. اجرام بیماری زا و غیر بیماری زای زیادی در به وجود آوردن عفونت كیسه زرده دخالت دارند كه هم می تواند از طریق تخمدان به صورت انتقال عمودی یا از طریق آلودگی مجرای تخم یا اویدوكت باعث عفونت كیسه زرده شود و یا آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ صورت گیرد كه این راه بیشترین حالت وقوع عفونت كیسه زرده است.

راه های انتقال آلودگی در عفونت كیسه زرده

- انتقال عمودی از طریق تخمدان ovari transmission

- انتقال از طریق عفونت اویدوكت salpingithis

- انتقال از طریق آلودگی پوسته Eggcontaminated

عوامل ایجاد كننده:

میكروارگانیسم های مختلفی می توانند باعث آلودگی و عفونت كیسه زرده شوند. باكتری E.Coli سردسته اجرام میكروبی در عفونت زرده است كه هم می تواند از طریق عفونت اویدوكت باعث آلودگی كیسه زرده شود و هم از طریق آلوده شدن پوسته تخم مرغ كه این حالت متداولترین شكل بروز عفونت كیسه ناشی از E.Coli می باشد. علاوه بر باكتری E.Coli باكتر های دیگری مثل باسیلوس سرئوس ، استافیلو كوك ، كلبسیلا ، پسودو مناس ، سالمونلا ، استرپتو كوكوس فكالیس ، كلستریدیها ، پروتئوس و باسیلوس و... می توانند باعث عفونت زرده ویا همراه با عفونت عمومی (سیستمیك ) گردند كه به مجموع این عوارض تلفات زودرس جوجه ها می گویند. Early chick mortality ( (ECM

در مواردی كه عفونت توسط باكتری E.Coli ایجاد شده باشد محتویات عادی كیسه زرده كه سبز زرد رنگ با قوام ویژه كیسه زرده است وقتی عفونی شد كیسه زرده به صورت زرد قهوه ای با قوام كازئوزی تا مایع زرد قهوه ای تغییر شكل پیدا می كند.

در بعضی مواقع نفوذ جرم بیماری زا از دیواره كیسه زرده باعث انتشار آلودگی از طریق پرده صفاق به كیسه های هوایی و حتی باعث تورم عفونی پرده قلب و همین طور پری هپاتیت تورم عفونی پرده روی كبد می شود. در صد تلفات ناشی از عفونت كیسه زرده بستگی به مقدار تخم مرغ های آلوده پاتوژنتیسه و همین طور تعداد جرم بیماری زا دارد.

درمواردی كه عفونت كیسه زرده ناشی از سالمونلا باشد تابلوی كلینیكی بیماری تفاوت پیدا می كند ، عفونت كیسه زرده سالمونلایی مثل E.Coli هم می تواند از طریق زرده اتفاق بیافتد هم از طریق پوسته تخم مرغ كه مانند فرم عفونت كلی باسیلی انتقال از طریق پوسته تخم مرغ متداول تر است . بیشترین آلودگی مربوط به دو سالمونلای متحرك اینتر ایتیدیس و تیفی موریوم هستند كه به شكل تحت بالینی (subclinical ) در سكوم و كیسه صفرا وجود داشته و تحت شرایط خاصی مثل استرس یكباره تكثیر پیدا كرده و از طریق مدفوع دفع می شوند. در چنین مواقعی احتمال اینكه پوسته تخم مرغ به یكی یا هر دو نوع سالمونلا آلوده بودن پوشال لانه های تخم گذاری و یا آلوده بودن ناحیه كلواك صورت گیرد كه در هر دو حالت جرم بیماری زا احتمال دارد قبل از ضدعفونی شدن تخم مرغ های قابل جوجه كشی به داخل تخم مرغ نفوذ كرده باعث عفونت كیسه زرده شود.

در این حالت كیسه زرده فرم كازئوزی گرفته و خشك و چروكیده به نظر می رسد و از آنجائیكه جوجه های آلوده از بدو تولد و همین طور در روزهای اول زندگی جرم بیماری زا را دفع می كنند می تواند باعث انتقال آلودگی به جوجه های سالم دیگر شود( بر خلاف سایر عفونتهای كیسه زرده )در نتیجه تعداد بیشتری از جوجه های تولید شده در گیر باكتری شده كه البته دیگر فرم بیماری تغییر كرده و به صورت بیماری سالمونلوز یا پاراتیفوز بروز می كند. بنابراین افزایش مرگ ومیر و افزایش حذف را به دنبال خواهد داشت.

عوامل ایجاد كننده عفونت كیسه زرده به طور كلی:

- از طریق تخمدان اویدوكت و پوسته تخم مرغ E.Coli

- از طریق تخمدان و پوسته تخم مرغ PT

- عوامل غیر اختصاص Enterococci ، Pacilli، Proteus

كارهایی كه به ما كمك می كند تا مرگ ومیر ناشی از عفونت كیسه زرده را به حداقل برسانیم : همانطور كه بحث شد متداولترین راه انتقال آلودگی پوسته تخم مرغ است. بنابراین می بایست مناسبترین و در عین حال اجرایی ترین روش ها را در مورد تخم مرغ های تولید شده از زمان تخم گذاری تا مرحله خواباندن آنها در انكوباتورها (ستر) بكار بست تا كمترین آلودگی از طریق پوسته وارد تخم مرغ شده نهایتا كمترین در صد مرگ و میر ناشی از عفونت كیسه زرده را داشته باشیم. در ابتدای امر می بایست به لانه های تخم گذاری هم از نقطه نظرراحتی آن منظور ابعاد لانه (طول، عرض ،ارتفاع و عمق ) و هم از نظر ارتفاع لانه از سطح بستر توجه داشت و از طرفی طرز قرار گرفتن و توزیع لانه های تخم گذاری در آشیانه بسیار مهم است ومی بایست دقت لازم در این خصوص رعایت شود.

ابعاد لانه از این نظر مهم است كه مرغ به راحتی داخل آن جای گرفته و بتواند چرخش لازم را داشته باشد. از طرفی عمق لانه به جهت پوشال ریزی از اهمیت برخوردار است كه زود به زود پوشال درون لانه خالی نشود. همین طور ارتفاع لانه كه نزدیك بودن آن به سطح باعث انتقال كود به داخل لانه و باعث كثیف شدن پوشال درون لانه می شود. تعویض ماهانه پوشال درون لانه با پوشال جدید و تمیز باعث تمیز ماندن پوسته تخم مرغ های تولیدی خواهد شد.

جمع آوری تخم مرغ های تولیدی:

جمع آوری به موقع تخم مرغ های تولید شده در دفعات متعدد از اهمیت ویژه ها برخوردار است. بخصوص تا مرحله پیك تولید كه تخم گذاری روی بستر خیلی زیاد است توصیه می شود كه به طور مرتب اقدام به جمع آوری تخم مرغ های تولیدی نمود. از مرحله بعد از پیك كه تولید ، نظم بگیرد 6 نوبت جمع آوری ، 4 نوبت صبح و 2 نوبت بعد از ظهر جمع آوری تخم مرغ های تولیدی توصیه می شود.

ضدعفونی تخم مرغ های قابل جوجه كشی:

پس از جمع آوری تخم مرغ های تولید شده و پس از درجه بندی اقدام به ضدعفونی شود. تخم مرغ های قابل جوجه كشی در حرارت 25 درجه سانتی گراد و رطوبت 65% با گاز فرمل به نسبت 20 گرم پرمنگنات پتاسیم به همراه 40 میلی لیتر فرمالین تجارتی (40% ) به مدت 20 دقیقه ضدعفونی شوند.

كارهایی كه نبایستی در مورد تخم مرغهای تولیدی صورت گیرد:

از دستمال خیس یا نم دار حتی اگر با مواد ضد عفونی كننده همراه باشد جهت تمیزكردن تخم مرغ استفاده نكنید. از تمیز كردن تخم مرغ های پوسته نازك جدا خودداری كنید. از ارسال تخم مرغ های پوسته نازك به جوجه كشی پرهیز كنید. علاوه بر نكات فوق مسائل دیگری نیز وجود دارند كه كه می بایست در مورد تخم مرغ های قابل جوجه كشی رعایت گردد.

همه می دانیم كه تخم گذاری روی بستر تا انتهای دوره تولید وجود دارد. البته در مرحله قبل از پیك تولید این مساله خیلی بیشتر است. بنابراین با رعایت بعضی موارد می توان اقدام به تمیز كردن این گونه تخم مرغ ها نمود، با توجه به اینكه اولا مقدار كود یا مدفوع چسبیده به سطح تخم مرغ خیلی زیاد نباشد ، ثانیا توسط وسائلی كود یا مدفوع از سطح پوسته برداشته شود تا كمترین آسیب به سطح پوسته وارد شود. ثالثا با علامت گذاری اینگونه تخم مرغ ها تا حد امكان در قسمت های پایینی راكهای تخم مرغ در داخل انكوباتورها خوابانده شود.

شستشوی تخم مرغ های كثیف پیشنهاد نمی شود. سعی شود كه بیشتر امكانات جهت تولید تخم مرغ های تمیز و بهداشتی در داخل آشیانه صورت بگیرد. عیوب كار و مشكلات به وجود آمده شناسایی و برطرف شود. در هر صورت اگر الزامی در شستشوی تخم مرغ های كثیف وجود دارد می بایست با احتیاط كامل و بررسی تمام جوانب و از ماشین های مخصوص استفاده شود. در غیر این صورت عوارض آن به مراتب بیشتر از سود آن خواهد بود.

نكته بعدی انبار كردن تخم مرغ های گرید (درجه بندی شده ) و ضدعفونی شده می باشد. اختلاف شدید درجه حرارت محیط بیرون و اتاق نگهداری تخم مرغ می تواند باعث عرق كردن تخم مرغ در زمان بارگیری شود. بنابراین توصیه می شود بارگیری تخم مرغ ها جهت ارسال به جوجه كشی اگر در فصل تابستان است در طول شب یا صبح زود و اگر در زمستان است در طول روز قبل از غروب آفتاب صورت گیرد.

عامل بعدی كه می تواند باعث افزایش مرگ و میر اولیه شود بند ناف یا Omphalithis است. عفونت بند ناف دقیقا یك مشكل مدیریتی است و آن هم مربوط به آلوده بودن سینی های هچر به بقایای هچ قبلی است. رعایت موارد بهداشتی در كارخانه جوجه كشی به ویژه در ارتباط با شستشو و ضدعفونی هچرها از بقایای هچ قبلی در كاهش این مساله نقش اساسی دارد.

نشانیها و آثار كالبد گشایی :

جوجه های مبتلا افسرده و در اطراف كانون گرمی جمع می شوند شكم اتساع یافته و گاهی ناف به طور مشهودی ضخیم و نكروزه شده است. دیگر نشانه ها شامل چشم های بسته كاهش میل و رغبت اسهال و مقعد جمع شده می باشد.

در كالبد گشائی عروق زیر جلدی و عروق كیسه زرده پر و متسع گردیده است.ریه ها اغلب پر خون و كبد و كلیه ها متورم و تیره رنگ به نظر می رسند. در اغلب موارد (نه در همه موارد ) در بررسیهای كالبدگشایی ، كیسه زرده قرمز و احتمالا در برخی نقاط چركی می باشد. غالبا تنها یافته های قابل توجه بزرگ شدن خفیف طحال ، خونی بودن كبد و گاهی اوقات پریكاردیت می باشد. عمده ترین آثار وجود كیسه زرده متورم و زرده جذب نشده با رنگ و غلظت غیر عادیست. زرده ممكن است زرد رنگ و غلیظ و یا سبز متمایل به قهوه ای و آبكی باشد و اغلب متعفن است. این موارد غیر نرمال در كیسه زرده (رنگ و استحكام) شرایط را به نفع باكتری تغییر می دهد.از كشت كیسه زرده می توان اشریشیا كلی غیر همولی تیك را بطور خالص جدا ساخت.

اساس تشخیص این بیماری بیشتر در مورد سن ونوع جراحاتی است كه دیده می شود.برای تایید این بیماری باید باكتری ها را از جراحات داخلی جدا كنیم. این بیماری باید از ضایعات روی داده در طول دوره انكوباسیون در جوجه های ضعیف تفریق شود.

پیشگیری:

پیشگیری با بكارگیری بهترین شرایط پرورش انجام پذیر است. باید از موسساتی كه با دقت اصول بهداشت در آنها رعایت می شود جوجه سالم خریداری نمود و در شرایط مناسب آنها را پرورش داد. پیشگیری از بروز چنین ضایعه ای با مدیریت صحیح و مناسب برنامه های امنیت زیستی از سالنهای پرورش تا جعبه های انتقال جوجه ها میسر خواهد بود. جلوگیری اساسی در مورد این بیماری در رعایت امنیت زیستی در مزارع پرورش ، رعایت كردن موازین بهداشتی و ضدعفونی سینی های حمل تخم مرغ و شانه های تخم مرغ ، جمع آوری سریع تخم مرغ ها ، ضد عفونی تخم مرغ ها ، استفاده نكردن از تخم مرغ هایی كه پوسته های كثیفی دارند ، طبقه بندی تخم مرغ ها در انكوباسیون(جداسازی انكوباسیون تخم مرغ های موجود بر روی بستر) و... می باشد. هر روز باید ضدعفونی در هچری ها چك شود. بایستی به صورت دوره ای بر ملاحظات بهداشتی و برنامه های امنیت زیستی در هچری نظارت داشت. استفاده از مولتی ویتامین ها در چند روز نخستین زندگی جوجه ها توانایی عمومی آنها را در برابر عفونت های ملایم بیشتر می كند.

برنامه های امنیت زیستی:

1- اولین اقدام برای انجام یك برنامه امنیت زیستی جامع انتخاب مكان مناسب می باشد. ساختمانها و تاسیسات پرورش طیور باید در زمینهایی احداث شوند كه دارای استحكام لازم و شیب مناسب بوده و نسبت به زمینهای اطراف مرتفع تر باشند تا آب برف و باران به آنها نفوذ نكرده و در مسیر آبهای جاری قرار نگیرند.

2-ساختمان مرغداری باید در منطقه ای عاری از آلودگیهای محیطی ساخته شود و از نزدیكترین مزارع پرورش طیور و صنایع مرتبط با آن (كارخانجات تولید خوراك طیور كشتارگاهها كارخانجات جوجه كشی و...) بر اساس ضوابط سازمان دامپزشكی فاصله داشته باشد و در مسیر واحدهای مرتبط با صنعت طیور نیز قرار نگیرد.

3-با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی و جوی هر منطقه ساختمانها و تاسیسات محل پرورش طوری طراحی و احداث شوند كه با شرایط آب و هوایی خاص آن منطقه سازگار باشند.

4- بهتر است از مصالح ساختمانی مانند چوب و موادی كه امكان ضدعفونی آنها مقدور نیست استفاده نشود و درزها و شكافهای سالن به طور كامل مسدود ولایه های داخلی ساختمان نفوذ ناپذیر شوند تا حشرات و جوندگان امكان ورود به سالن را نداشته باشند.

5-كف سالن طوری طراحی و ساخته شود كه بتوان به راحتی فضولات و آب را از آن خارج كرد. از آنجاییكه كفهای خاكی را نمی توان به طور موثر پاكسازی و ضدعفونی نمود و از نظر جوندگان و امنیت بهداشتی مخاطره آمیز هستند بنابراین باید از كفهای محكم (كف سیمانی و...)استفاده نمود.

6- سطوح داخلی و خارجی كلیه سالنها باید قابل شستشو و ضدعفونی بوده و همچنین بین سالنها و اطراف آنها از مصالح محكم و غیر قابل نفوذ ( آسفالت سیمان و...) استفاده شود بطوریكه قابل شستشو وضدعفونی و شعله دادن باشند.

7- سالنهای منطقه تا حد امكان در مناطق آرام قرار گیرند تا از بروز استرس ناشی از سر و صدا جلوگیری شود.

8- طول سالنها در جهت باد قرار گیرد تا از كوران هوا جلوگیری و باعث تهویه مناسب و ممانعت از فشار باد بر سالنها گردد.

9- دربهای ساختمان محل پرورش باید به طرف خارج باز شده و سطوح جلویی دربها با بتون پوشیده شده و شیب مختصری به طرف خارج سالن داشته باشند.

10- برای هر سالن اتاق سرویس جهت جلوگیری از ورود مسیر هوای بیرون نصب مخزن جهت آب دارویی و اقدامات كنترلی گله وسایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود.

11-در حد امكان سعی شود كه درب ورودی بعضی از تاسیسات مانند انباردان تانكر ذخیره سوخت انبار پوشال و... در قسمت بیرون محوطه مزرعه تاسیس شود تا از ورود ماشینهای حمل دان و سوخت و... بطور مستقیم به مرغداری جلوگیری شود.

12- از كاشت درخت در جوار سالنها به جهت ممانعت از لانه گزینی و تجمع پرندگان پرهیز شود. برای این منظور باید درختكاری در اطراف حصار مزرعه با فاصله مناسب از سالنها به صورت چند ردیفی یا چند لایه صورت گیرد.

13- ساختمانهای اداری و مسكونی در مدخل مزرعه احداث شوند.

14- حوضچه ضدعفونی با ابعاد و عمق مناسب و همچنین اتاق گاز یا محلی برای غوطه وركردن وسایل جهت ضدعفونی در مدخل ورودی مزرعه تعبیه گردد.

15- محوطه مرغداری باید فاقد نكات كور و غیر قابل كنترل باشد و هیچگونه تاسیسات اضافی و مستعمل در محوطه دیده نشود.

16- كانال دفع آبهای زائد (به عمق 50 سانتیمتر) با شیب مناسب در محوطه مرغداری احداث شود و مسیر هدایت آن باید دارای پوشش مناسب و قابل كنترل باشد.

17- كوره لاشه سوز و چاه تلفات با فاصله لازم از منابع آب و شبكه آبرسانی و با در نظرگرفتن جهت وزش باد در دورترین نقطه از سالنها احداث شده و در دسترس حیوانات نباشند.

18- واحد مرغداری باید دارای منابع سوخت كافی و با ظرفیت مناسب باشد همچنین فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی مرغداری به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبكه آبرسانی رعایت شود.

19- مرغداری باید دارای شبكه برق رسانی كافی جهت سالنها و سایر تاسیسات بوده و مسیرهای سیم كشی برق نیز عایق بندی شده باشند ضمنا وجود موتور برق اضطراری نیز ضروری است.

20- اطاق كالبدگشایی به تناسب ظرفیت هر مزرعه در مكان مناسب و نزدیك به محل دفع تلفات تاسیس شده و قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

21- با تعبیه حصار اطراف مزرعه از ورود حیوانات و افراد متفرقه جلوگیری شود.

22- احداث پاركینگ در خارج از محوطه مرغداری به منظور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه ضروری است.

23- به طور كلی ساختمانها و تاسیسات محل پرورش طیور گوشتی باید طوری احداث شوند كه به راحتی شستشو ضدعفونی تهویه و نوردهی مناسب و... صورت گیرد.

24-قبل از ورود وسایل نقلیه ضروری (ماشین مخصوص حمل جوجه ماشین حمل مواد خوراك طیور و... ) باید ابتدا به وسیله آب فشار قوی شستشو و سپس ضدعفونی گردند.

25- نكته قابل توجه این كه ضدعفونی زمانی موثر است كه قبل از آن سطوح و وسایل به خوبی با آب شستشو و تمیز شوند و سپس با توجه به شرایط آلودگی منطقه نوع و دز مناسب از ماده ضدعفونی استفاده شود.

26- باید برای همه پرسنل مزرعه و بازدیدكنندگان كلاه لباس چكمه و ماسك تمیز و ضدعفونی شده جهت استفاده در داخل سالنها فراهم باشد.

27- كلیه كارگران مرغداری باید دارای كارت بهداشتی از شبكه بهداشت و درمان باشند.

28- شبكه آبرسانی مرغداری باید به خوبی قابل كنترل ، لایروبی ، شستشو و ضدعفونی بوده وهیچگونه نفوذی از قسمتهای مختلف به ویژه فاضلاب به داخل آن صورت نگیرد و همچنین باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد كه آب نداشته و بر روی بستر نریزد.

29- مخزن اصلی آب مصرفی طیور باید كاملا تمیز و دور از دسترس پرندگان و حیوانات باشد و همچنین در معرض گرما یا سرمای شدید قرار نگیرد.

30- انبار محل نگهداری دان مصرفی طیور عاری از هرگونه آلودگی و كاملا خشك باشد.

31- كیسه های حاوی مواد خوراك (دان آماده ، كنسانتره ، مكملها و... ) باید روی پالت قرار داده شوند و همچنین نظافت و بهداشت دیوارها ، كف پالتهای انبار دان به طور مرتب و اصولی صورت گیرد.

32- اقلام اولیه دان (ذرت ، كنجاله سویا ،گندم و... ) از مركز معتبر و شناخته شده كه اقلام خوراك كاملا سالم و عاری از آلودگی تهیه می نمایند خریداری شوند و تنظیم جیره غذایی می بایست با توجه به كیفیت مواد اولیه خوراك صورت گیرد.

33- برای جلوگیری از شكل گیری مایكو توكسین ها در دان بایستی آنها را در شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت نگهداری و از نفوذ حشرات به آن جلوگیری شود.

34 - بستر در اثر عوامل مختلفی خیس و اصطلاحا كلوخه می شود كه از جمله می توان به موارد تعداد بیش از حد پرنده در واحد سطح ، متعادل نبودن درجه حرارت ، تهویه ، رطوبت سالن اشاره كرد.

35- جوجه های خریداری شده باید كاملا سالم و عاری از عومل بیماریزای عفونی و همچنین دارای تیتر آانتی بادی مادری مناسب باشند.

36-جوجه ها باید با ماشین مخصوص حمل جوجه یكروزه و با رعایت ضوابط بهداشتی به مزرعه منتقل شوند.

37- برای حفظ توازن بهداشتی در هر نوع واحد مرغداری بهترین روش پرورش گله استفاده از روش تك سنی است ، همچنین باید انتخاب جوجه ها از یك گله مادر و از یك نژاد صورت گیرد.

38- استفاده از كارت اطلاعات پرورشی جهت هر گله و به طور مجزا برای هر سالن توصیه می شود (این كارت باید حاوی عنوان های تعداد جوجه ریزی ،تاریخ جوجه ریزی ، نژاد و وزن جوجه یكروزه ، تلفات روزانه ، واكسیناسیون ،مقدار دان مصرفی روزانه ، داروی مصرفی و كلیه مسائل مدیریتی باشد.

39 - میزان تلفات گله به دقت تحت نظر باشد و حتما باید آمار و ارقام مربوط به آن برای هر سالن به طور جداگانه ثبت شود.

40- تلفات را باید در ابتدای روز و هر چه سریعتر قبل از گندیدگی لاشه ها ، تجمع مگس و وقوع كانی بالیسم جمع آوری نمود.

41- از بین بردن تلفات به روشی انجام شود كه ضمن جلوگیری از آلودگیهای محیطی از انتقال آلودگی به سایر مرغداریها جلوگیری گردد.

42- در بین دو دوره پرورش جهت از بین بردی سیكل بیماریزایی عوامل بیماریزا فاصله زمانی در نظر گرفته شود ( با توجه به شرایط آلودگی منطقه حداقل 15 روز ) .

43- كود حاصل از مرغداری در داخل مزرعه و یا در مزارع هم مرز مرغداری پخش و انبار نگردد و با شرایط مناسب حمل شود. ( با ماشین های مخصوص حمل كود و با پوشش مناسب ، جهت جلوگیری از ریخت و پاش در منطقه )

44- حشرات و جوندگان عامل مهمی برای انتشار بیماری محسوب می شوند ، قبل از تكثیر در مرغداری باید از طریق سمپاشی ، طعمه گذاری و ... از بین بروند.

45- توصیه می شود كه یك تست باكتریولوژیكی صورت گیرد تا بتوان بهترین نوع تركیب ضدعفونی را با توجه به آلودگی منطقه تعیین نمود.

46- برای جلوگیری از مقاومت میكرو ارگانیسمها بر ضد مواد ضدعفونی كننده باید بعد از هر دوره زمانی ، مواد ضدعفونی كننده تعویض شوند.

امنیت زیستی یك برنامه مدون بوده كه باید به طور كامل انجام و كنترل گردد ، این برنامه شرایطی را فراهم می آورد تا عوامل بیماری زا وارد مزرعه پرورشی نشده و یا در صورت حضور این عوامل در محیط سالن پرورش موجب حذف و یا به حداقل رساندن آنها گردد.

دلایل اصلی تلفات در هفته اول:

در مواردی كه بهداشت تخم مرغ یا كیفیت پوسته تخم مرغ ضعیف باشد میزان ورود باكتری به تخم مرغ افزایش می یابد و بر روی سیستم دفاعی تخم مرغ و جوجه فشار بیشتری وارد می كنند. اگر ورود باكتری ها از قسمت پهن یا بخش كیسه هوایی باشد سبب آلودگی و مرگ جنین خواهد شد. اگر چه عارضه تورم بند ناف یا عفونت كیسه زرده را می توان در تخم مرغ هایی با كیفیت مناسب نیز مشاهده نمود. بلكه فشار باكتری و نقص سیستم دفاعی جوجه در برابر باكتریها نیز مساله مهمی است كه سبب آلودگی و یا مرگ جنین می شود.

بسته شدن بند ناف سبب كاهش تلفات می شود:

به هنگام هچ شدن جوجه ها باز بودن سوراخ ناف در ابتدای هچ سبب می شود كه باكتریها به آسانی وارد حفره بدن شوند و به تبع آن سبب آلودگی بند ناف و كیسه زرده می گردند. عوامل موثر و زیادی در بسته شدن بند ناف دخیل بوده كه مهمترین آنها درجه حرارت در طی انكوباسیون می باشد.

درجه حرارت بالا سبب دفرمه شدن ناف می شود:

بالا بودن درجه حرارت به ویژه در نیمه دوم انكوباسیون سبب می شود كه جنین جوجه قادر به استفاده و تبدیل كامل كیسه زرده برای رشد نباشد و به دنبال آن جوجه ها دارای بدنی كوچك بوده و با كیسه نسبتا بزرگ وجذب نشده مواجه خواهند شد ، زیرا بالا رفتن حرارت سبب كاهش شانس جوجه در جذب كیسه زرده می شود. در نتیجه یك دكمه(تكمه) سیاه رنگ black button(خون و بافت مرده)و وجود خون در و بر روی غشاها در سبدهای هچری می شود. باز بودن ناف سبب افزایش پتانسیل خونریزی از بند ناف و ورود باكتری می شود.

درجه حرارت پائین سبب دفرمه شدن ناف می شود:

در انتهای انكوباسیون و به هنگام هچ درجه حرارت پائین آمده تا اینكه بسته شدن ناف و جذب كیسه زرده تا موقع خروج كامل جوجه ها بسته و جذب شود. دستگاه جوجه كشی بایستی بتواند درجه حرارت را در انتهای انكوباسیون كاهش دهد ضمن آنكه میزان رطوبت و مقدار تهویه بایستی افزایش یابد. كنترل رطوبت و مقدار طبیعی رطوبت بایستی طوری صورت گیرد كه تقریبا 3 گرم آب در 15 دقیقه اول بعد از هچ تبخیر گردد. علاوه بر تامین تهویه صحیح بایستی هوای وارده به قدری گرم شود كه از مواجهه جوجه با هوای سرد ممانعت گردد. اگر درجه حرارت در زمان هچ پائین باشد نتیجه آن ناف نامناسب و وجود خون در داخل و بر روی غشاهای پوسته می باشد.

افزایش تلفات جوجه ها در اثر عفونت ناف-كیسه زرده:

بالا بودن درجه حرارت در انتهای انكوباسیون سبب ایجاد بند ناف تكمه ای سیاه رنگ ( black navel buttons) حال آنكه پائین بودن درجه حرارت در انتهای انكوباسیون سبب می شود كه جوجه هایی با ناف نخی (string navels ) تولید شود. به هنگامیكه مشكلات ساختاری و جدی در بند ناف- كیسه زرده مشاهده نموده و آن سبب تلفات در فارم یا مزرعه پرورشی گردد نخستین گام مراجعه به كیفیت تخم مرغ های هچ شده یا در حال هچ می باشد و امكان آلودگی باكتریایی وجود دارد. پس از اطمینان از كیفیت تخم مرغ تنها به بالا یا پائین بودن درجه حرارت در انتهای انكوباسیون بایستی شك نمود.

درمان:

استفاده از آنتی بیوتیك با توجه به حساسیتهای موجود در طول دوره حاد این وضعیت ممكن است مفید باشد. اگرچه گزارشهای محدود و كمی از بهبود جوجه ها گزارش شده است و اكثریت جوجه ها تلف خواهند شد. آنتی بیوتیك های مناسب در طول دوره حاد ممكن است كمی از مشكلات بكاهند هر چند كه امید به بهبود این بیماری بسیار كم است. اغلب جوجه ها قبل از 7 روزگی خواهند مرد. گر چه آنتی بیوتیك ها ممكن است میزان تلفات را كاهش دهند ولی نظر به اینكه جوجه های درمان شده رشد كافی نمی كنند و نگهداری آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا درمان مبتلایان توصیه نمی شود.

ضوابط چگونگی بررسی تلفات جوجه های یكروزه در هفته اول پرورش:

1- خریداران جوجه یكروزه ( مرغداران ) موظفند شخصا ( یا كننده تام الاختیار مرغداران ) جهت تحویل محموله به كارخانه جوجه كشی مراجعه كنند و از كیفیت جوجه تحویلی اطلاع حاصل كنند.

2- مزارع مرغ مادر موظف به انجام آزمایش های لازم مطابق با دستورالعملهای سازمان دامپزشكی و درج آنها در گواهی بهداشتی می باشند و مسئولیت صحت و سقم گواهی ها مستقیما به عهده شركت تولیدكننده جوجه یكروزه می باشد.

3- مدیریت كارخانه جوجه كشی موظف است برگ گواهی بهداشتی جوجه یكروزه مورد نظر این سازمان كه به امضاء و ممهور به مهر دامپزشك كارخانه جوجه كشی باشد به خریداران جوجه یكروزه تحویل دهد. كه فاقد گواهی مذكور باشند تحت پوشش حمایتی این سازمان قرار ندارند در صورت انجام آزمایش در جوجه ها در هفته اول و اثبات مغایرت نتایج با مندرجات گواهی بهداشتی شكایت پرورش دهنده مرغ گوشتی بدون در نظرگرفتن سایر بندها ( به غیر از بندهای 5 و6 ) قابل رسیدگی است.

4- نقل و انتقال جوجه های یكروزه باید توسط كامیون های حمل ویژه جوجه یكروزه انجام شود. در غیر این صورت ایجاد هر گونه مشكل ناشی از حمل غیر استاندارد به عهده تحویل دهنده جوجه ( كارخانه جوجه كشی ) خواهد بود.

5- در صورتی كه ادارات كل دامپزشكی استانها مناطقی را به عنوان كانون یك بیماری مسری ( مانند عفونت كیسه زرده ) عنوان و ممنوعیت جوجه ریزی به مدت مشخصی را اعلام كنند ، در صورت جوجه ریزی در مناطق مذكور در محدوده زمانی اعلام شده شكایت مرغداران در صورت بروز تلفات قابل رسیدگی نخواهد بود.

6- مرغداران گوشتی باید دارای مجوز جوجه ریزی از ادارات كل دامپزشكی باشند و به شكایت مرغدارانی كه فاقد مجوز جوجه ریزی باشند رسیدگی نخواهد شد.

7- رعایت ضوابط بهداشتی طیور گوشتی كه به ادارات كل دامپزشكی ارسال گردیده است از طرف مرغداران پرورش دهنده جوجه كشی الزامی است.

8- مرغدار موظف است در صورت بروز تلفات در هفته اول دوره پرورش مراتب را سریعا به اداره دامپزشكی شهرستان جهت نمونه برداری های لازم تشخیص علت تلفات اعلام نماید.

9- در صورت تلفات غیر عادی در هفته اول مرغدار موظف است كتبا ( از طریق دورنگار تلگراف ، پست سریع و... ) همزمان با مطلع كردن اداره دامپزشكی محل نسبت به مطلع كردن شركت مرغ مادر تولید كننده جوجه یكروزه اقدام نماید. شركت مرغ مادر موظف است كه نسبت به اعزام كارشناس ( دكتر دامپزشك ) به منظور بازدید از مرغداری مذكور نمونه های لازم تهیه و به آزمایشگاه های مجاز ارسال و نسبت به تهیه گزارش در صورت تمایل اقدام نماید.

10- ادارات كل دامپزشكی استانها نسبت به بررسی وضعیت جوجه های گوشتی و مادر اقدام ودر صورت نیاز با سایر ادارات كل كه گله های مادر در حوزه فعالیت آنها پرورش داده می شود ارتباط برقرار كرده و اظهار نظر نهایی را اعلام دارند. نظریه اداره دامپزشكی شهرستان بدون تایید اداره كل دامپزشكی برای مراجع قضایی فاقد اعتبار است.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:19 ب.ظ
در این زمان من صبحانه می خورم
یک بار دیگر صبحانه خود را برای خواندن اخبار بیشتر بخوانید.
Bernd
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:47 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks
great in Opera. Do you have any solutions to
help fix this problem?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر