تبلیغات
براسان - سیاه زخم:

بلوچستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :انس حسین بر
تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-09:17 ب.ظ

سیاه زخم:

عامل بیماری با سیل شاربن ( BACILLUS ANTHRACIS ) با سیلی است گرم مثبت بدون حركت كه ایجاد اسپور می نماید .در محیط 37 درجه در آزمایشگاههای معمولی بخوبی رشد میكند و بعد از 8 تا 12 ساعت رشد میكند و در مدت 18-36 ساعت انكوباسیون بصورت كلنی های سفید مایل به خاكستری به قطر 3-2 میلی متر در محیط كشت دیده میشود .اندازه میكروب (10-3 طول و 3/1-1 قطر ) میباشد اسپورمیكروب در خاك برای چند سال زنده میماند .

 

پاتوژنز بیماری:

 

بیماری در انسان به صور مختلف دیده میشود . فرم پوست ( Cutaneous anthrax ) در این فرم میكرب به صورت اسپور از راه زخم های پوستی یا بوسیله فیبرهای مو و پشم به قسمت لایه زیرپوستی وارد شده و در آنجا تكثیر می نماید . و در اثر ایجاد سم باعث نكروز هموراژیك و سیاه زخم پوستی میشود . و بالاخره با پیشرفت بیماری ، از طریقه انتشار خونی میكرب ایجاد باكتریمی و توكسمی می نماید . و در همان منطقه ایجاد لنفوآدنوپاتی و لنفآنژیت میماند و بالاخره نكروز رو به بهبود رفته و بصورت یك اسكار كوچك در روی پوست باقی می ماند .

فرم ریوی (Inhalation Anthrax):

 

ذرآت حامل با سیل سیاه زخم كه كمتر از 5 میباشد به آلوئول های ریوی رسیده و بوسیله ماكروفاژها بلع میشوند و به سمت غدد لنفاوی مجاور منتشر میگردد – اسپور در فرم ژرمیناتیو تكثیر یافته و ایجاد خونریزی – نكروز و لنفادنوپاتی گردیده و باعث ادم و خونریزی در مدیاستن میگردد و از طریق انتشار خونی باعث پنومونی و مننژیت خواهد شد در فاز سپتی سمیك توكسین میكرب بطور مستقیم بر روی آندوتلیوم عروق ریوی اثر نموده و باعث ترمبوز عروق ریوی شده و بالاخره سرانجام نارسائی ریوی و اختلال در مركز تنفسی و مرگ را باعث میشوند .

 

Gastrointestinal anthrax

 

فرم گوارشی بیماری از طریق آلوده بودن غذاهای حیوانی و ورود آن بدستگاه گوارش باعث بیماری – ضایعه اولیه در روده ها در سطح مخاط و بیشتر در ناحیه ایلئوم و سكوم مشاهده میگردد این مرحله را مرحله اولیه بیماری گویند و همراه با آدنیت مزانتر میباشد . و بالاخره در جدار روده ضایعات نكروتیك وهموراژیك ظاهر شده ، ممكن است به سپتی سمی و سیاه زخم نقاط دوردست را باعث شود .

هنگام بلع غذاهای آلوده به سیاه زخم ممكن است ناحیه اوروفارنكس لوزه ها و مخاط فارنكس به میكرب آلوده شده و باعث ایجاد زخم و رهاشدن توكسین همراه با آدنوپاتی وادم كه مجموعا باعث اشكال در تنقس می نماید .

مننژیت:

 

مننژیت سیاه زخم كه یك مورد آن نیز از بخش كودكان لقمان حكیم گزارش شده بیشتر ثانویه به سیاه زخم جلدی یا ریوی و یا گوارشی گزارش شده است .Toxin سم بیماری به ویرولانس میكرب و به ساختار كپسولی میكرب بستگی دارد .
سم سیاه زخم دارای سه فاكتور است

 

   1.  فاكتور ایجاد كننده ادم

   2.  فاكتور محافظت كننده آنتی ژن

   3. فاكتور مرگ آور Lethal –factor 

علائم بالینی:

سیاه زخم پوستی معمولا روی صورت – گردن ظاهر میشود . دوره كمون بیماری 10-1 روز (بطور متوسط 5-2 روز است ) زخمی است گرد – كوچك خارش دار و بدون درد و به اندازه cm 1  سانتی متر ، در ظرف چند روز این برجستگی كوچك به صورت یك طاول با اطراف قرمز رنگ كه اطراف آن را ادم احاطه نموده مشاهده میگردد .بعضا با لنفانژیت و لنفادنیت همراه میباشد و بالاخره علائم خونریزی در مركز این زخم ملاحظه می گردد .
بتدریج زخم بعد از پاره شدن طاول از یك ماده سروز زرد رنگ پر از باسیل سیاه زخم مشاهده میگردد ، به مرور به یك زخم با اسكار سیاه رنگ تبدیل میشود و بالاخره دو هفته بعد از اسكار خشك می گردد .
در صورتیكه این زخم در نواحی كه پوسته شل و شكننده دارند با ادم شدید در اطراف خود همراه است . مثلا اگر زخمی در نزدیكی چشم باشد ادم از طرفی به سر و صورت . از طرفی به گردن و قسمت فوقانی توراكس منتشر خواهد شد .

 

Malignant Edema:

 

ادم وخیم بندرت همراه با ضایعات پوستی شاربن است و به صورت زخمهای طاولی – تب – وتوكسمی شدید همراه است .

شاربن یا سیاه زخم ریوی (Inhalation Anthrax):

 

فرم ریوی این بیماری دارای كمون 5-1 روز ( بطور متوسط 4-3 روز است ) معمولا این فرم بیماری دارای دومرحله است . در فاز اول علائم ریوی خاص وجود ندارد و بیماری با تب – كوفتگی – خستگی درد عضلات و بعضا با سرفه های خشك همراه است و در بالغین ممكن است با درد قفسه صدری همراه باشد . در امتحان بالینی در سمع ریه رال برونشیك شنیده میشود . و بالاخره مرحله بعدی كه چند روز بیشتر طول نمیكشد با علائم دیسترس تنفسی – تب بالا – نفس تنگی – سیانوز و استریدوردمی است .و در همین مرحله ادم ناحیه گردن و قسمت فوقانی توراكس دیده میشود . در این مرحله در سمع ریه رال های كرپیتان در ریه شنیده میشود و در رادیوگرافی مدیاستن پهن گردیده و ممكن است بیمار دارای مایع در پلور باشد . بیمار در مدت 24 ساعت ممكن است بمیرد .

 

فرم گوارشی (Gastrointestinal Anthrax):

 

در این فرم بیماری دوران كمون بیماری 5-2 روز است و علائم شكمی بصورت درد – تهوع – استفراغ و بی اشتهائی همراه است . بیمار تب دارست و با پیشرفت بیماری درد شكم شدید شده همراه با هماتمز و اسهال خونی است . بعضا ممكن است آسیت را در معاینه شكم لمس كنیم با پیشرفت بیماری سیانوز – شوك و توكسمی و بالاخره مرگ در مدت 5-2 روز عارض میشود .

بعضا ظهور مرگ را دو روز پس از استقرار بیماری دانسته اند – گرفتاری اوروفارنكس همراه با تب – بی اشتهایی ادم سرگردن و لنفوآدنوپاتی همراه است . بعضا زخم را در مخاط حلق روی لوزه ها یا دیواره خلفی فارنكس و كام سخت مشاهده میكنیم .ادم همیشه با این نوع بیمـــــاری همراه است كه باعث اخــــتلال در تنفس و بعضــــا خفگی می گردد .

مننژیت (Meningitis):

 

این فرم بیماری شبیه به انواع دیگر مننژیت باكتریال است .

مصونیت (Immunity):

 

امتحانات و مطالعات سرولوژیك نشان داده است كه تا چند سال بعد از بیماری مصونیت ادامه دارد و ابتلا مجدد به بیماری ثابت نشده است .

امتحانات آزمایشگاهی (Laboratory Diagnosis):

 

كشت میكرب بیماری از زخم پوستی در آزمایشگاههای معمولی امكا ن پذیر است و همچنین میتوان از كشت خلط وجود میكرب را ثابت كرد مگر اینكه عارضه ریوی ثانویه به عارضه پوستی باشد .

در نوع درگیری دستگاه گوارش مواد متفرقه حاوی میكرب است . همچنین میتوان مایع نخاعی مغـــــزی را كشت داد . در تمام انواع بیماری ممكن است كشت خون مثبت باشد تست های فلورسانت آنتی بادی ممكن است وجود باسیل سیاه زخم را ثابت كند .

امتحانات سرولوژیك مثل ( TEST Elisa , Indirect Hemagglutination ) و اخیرا تست EtectrophoreticImmunotransblots در تشخیص بكار میرود . 

تشخیص افتراقی (Differential Diagnosis):

 

نوع پوستی سیاه زخم با عفونت های جلدی استافیلوكوكسی – تولارمی – طاعون و درماتیت طاولی قابل تشخیص افتراقی است . و نوع ریوی آن با بیماری های ریوی با تابلو بالینی مشابه تشخیص افتراقی دارد . درگیری دستگاه گوارش با سالمونلوزیس شیگلوزیس و عفونت های پرسینا مشابه است. و بعضا با آپاندیسیت حاد قابل اشتباه است . فرمهای اوروفارنكس بعضا شبیه به سایر عفونت های دستگاه تنفس فوقانی و اوروفارنكس میباشد .

پیشگیری (Prevention):

 

پیشگیری عبارتست از مصون داشتن حیوانات ( احشام ) و بكار بردن واكسن نزد آنها است و فرآورده های انسانی مثل پوست و پشم و استخوان باید بوسیله فرمالدئید و اتیلن اكسید و با بخار حرارت و با اشعه گام ضد عفونی شود .و در كارخانجات رعایت بهداشت در تهیه لباسهای كه از پشم و پوست حیوانات بعمل میاید الزامی است ضمنا در نقاط آلوده از واكسن انسانی بدون سلول استفاده می گردد .

راه انتقال انسان به انسان و با گزش حشرات گزارش نشده است .

 

درمان (Treatment):

 

 داروهای انتخابی در درمان سیاه زخم پنی سیلین است .

در انواع خفیف از پنی سیلین (V) به مقدار /000/50 واحد برای هر كیلوگرم در 24 ساعت در 4 روز و به مدت 10-7 روز . در انواع متوسط و شدید سیاه زخم پوستی از پنی سیلین پروكاینه به مقدار 000/40 تا 000/30 واحد برای هر كیلوگرم وزن در 24 ساعت در سه نوبت بمدت ده روز از طریق عضلانی بكار میبرند . همچنین در اطفال بالاتر از 8 سال میتوان از تتراسیكلین به مقدار mg 15 میلی گرم برای هر كیلوگرم در 24 ساعت در چهار دوز بطور خوراكی و بمدت 7 روز بكار میبرند راه درمان با تتراسیكلین بیشتر در كسانی است كه به پنی سیلین حساسیت نشان دهند .
ضمنا ضایعات پوستی بایستی تمیز و پانسمان شود و نبایستی زخم منطقه پوستی را بوسیله جراحی برداشت . سیاه زخم ریوی و همچنین مننژیت با پنی سیلین كریستال از نوع (
G
) جی بطور داخل وریدی 000/400 واحد برای هر كیلوگرم وزن در 6 دوز تقسیم و بمدت 10 روز ادامه میابد ضمنا آنتی توكسین اختصاصی از مرتالیتی بیماری از 28% به 6% كاهش میدهد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


kritika white knights hack
جمعه 29 دی 1396 06:23 ب.ظ
به زودی این وبسایت در بین همه کاربران وبلاگنویسی مشهور خواهد بود، زیرا پست های خوب آن است
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:16 ب.ظ
سلام! این نوع از موضوع است، اما من نیاز به برخی از مشاوره از
وبلاگ ایجاد شده آیا وبلاگ خود را راه اندازی کنید؟
من تکنیکال نیستم اما می توانم چیزها را شکل دهم
تقریبا سریع. من فکر میکنم در مورد تنظیم خودم، اما مطمئن نیستم که در آن شروع شود. انجام دادن
شما هر گونه ایده یا پیشنهاد دارید؟ با تشکر
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:43 ب.ظ
همسر من و من در اینجا صفحه دیگری را به هم زدم و فکر کردم
ممکن است چیزها را هم چک کنید. من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم.

به دنبال مرور صفحه وب خود به طور مرتب نگاه کنید.
phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:03 ق.ظ
نوشتن پاراگراف نیز یک هیجان است، اگر شما با آن آشنا هستید، میتوانید آن را بنویسید، در غیر اینصورت نوشتن پیچیده است.
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:27 ق.ظ
سلام، برای همیشه، من برای چک کردن پست های وب سایت اینجا در اوایل در مورد استفاده می شود
صبح، به عنوان دوست دارم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:11 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه های چند ساله برای مدت زمان مناسب و مناسب است
وقت آن است که خوشحال باشیم من این ارسال را یاد گرفته ام و اگر من فقط می خواهم به شما چند نکته و یا نکات توجه توجه داشته باشم.

شاید شما می توانید مقاله های بعدی را که به آن اشاره می کنید بنویسید
این مقاله. من تمایل دارم چیزهای بیشتری را یاد بگیرم
آی تی!
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:05 ب.ظ
وبلاگ عالی اینجاست! همچنین سایت شما بسیار سریع بارگذاری می شود!

از چه میزبانی استفاده می کنی؟ آیا می توانم پیوند وابستگی شما به شما را دریافت کنم؟
میزبان من آرزو می کنم که سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:47 ق.ظ
Quality content is the main to invite the visitors to go to see the website,
that's what this web page is providing.
chaturbate token hack cheat engine
شنبه 14 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
This paragraph gives clear idea in favor of the new users of blogging, that really how to do blogging and site-building.
Virgil
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure
whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You're wonderful! Thanks!
Tasha
جمعه 16 تیر 1396 07:23 ب.ظ
In fact no matter if someone doesn't understand then its up to other users
that they will assist, so here it takes place.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:11 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا
حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد
را سادگی به پر کسانی که معافیت. که شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد مطمئنا بود مجذوب.
Francesco
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:24 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this fantastic post to improve my know-how.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر